Thanh toán

★ Giá căn hộ Kingdom 101 hợp lý nhất khu vực trên dòng căn hộ cao cấp quận 10.

★ Hỗ trợ ngay 75% từ ngân hàng VIETBANK

★ Thời gian cho vay: 15 - 20 năm.

 Lãi suất vay: 6,5% cố định trong 2 năm

 

Tin tức nổi bật

0938 88 76 44